Inschrijving gratis online cursus gestopt

De coronadreiging is nog lang niet voorbij, maar de instellingen waar ik mijn cursussen geef, Hovo Amsterdam, Hovo Rotterdam, Hovo Brabant en de Volksuniversiteit Den Haag zijn creatief aan de slag gegaan met de uitdaging. In al die instellingen zijn de cursussen nu online in het komend najaar gepland. Gelukkig heb ik daar dus, dankzij de gratis online cursussen in maart, april en mei, een hoop waardevolle ervaring mee opgedaan. De trouwe deelnemers daarvan worden bij deze alsnog bedankt.

Dat is dus heel goed nieuws in moeilijke tijden, eigenlijk. Vanzelfsprekend is daarom de inschrijving voor de gratis online cursus gestopt. De mensen die op de wachtlijst stonden worden nog wel beloond mits ze hun inschrijving bevestigen. Die hebben daar intussen al een verzoek voor gekregen.

Intussen is het vertalen van mijn boek flink opgeschoten, mede dankzij de corona. Eind van de maand moet de ‘ruwe’ versie klaar zijn. De uitgever, MijnBestSeller.nl, heeft al aangegeven voldoende contacten in de Angelsaksische boeken wereld te hebben. Dat wordt spannend. Ik ben daarom op zoek naar proeflezers die de Engelse taal beheersen op het niveau van mensen die die taal als eerste hebben leren spreken en die daarbij een goede beheersing hebben van wetenschappelijk taalgebruik. Een proefleesexemplaar (alleen hoofdstuk 1 en 2) in epub formaat kan gedownload worden door op bovenstaande afbeelding te klikken.

Online college Kwantumfysica en Bewustzijn is gestart.

Het eerste college is al geweest op dinsdag 14 april. Maar er is nu nog ruimte voor laatkomers. Pas vanaf 28 april zal het aansluiten lastig worden vanwege de opgelopen achterstand. Nieuwe aanmeldingen gaan dan op een wachtlijst.

Voor het online college wordt de Jitsi server van de Volksuniversiteit gebruikt. Bij performance problemen gaan we over op Skype.

Intussen ben ik Evolution 2.0 van Jack Marshall aan het lezen. Indrukwekkend. Het blijkt prachtig aan te sluiten bij de conclusie die ik uit de kwantumfysica trek, het bewustzijn is primair en is de intelligentie achter alle verschijnselen in de levende wereld.

Covid-19 en een gratis online cursus kwantumfysica en bewustzijn

Dat wordt interessant

Ik heb besloten om, in deze tijd dat we thuis dienen te blijven om te voorkomen dat Covid-19 onze gezondsheidzorg totaal en rampzalig overbelast raakt met acuut doodzieke en stervende mensen, de Kwantumfysica en Bewustzijn cursussen die ik tot nog toe op fysieke lokaties bij de Hovo gegeven heb ook online te gaan geven via Zoom. En wel gratis. Ik vraag wel aan deelnemers om mijn boek aan te schaffen omdat dat 100% bij de cursus hoort en beslist nodig is om de wat heftiger onderwerpen als dubbele spleet experimenten echt te gaan begrijpen in hun werking en consequenties.

Intussen zijn de eerste online cursussen geweest. Met Skype. Er waren weinig afvallers, dus dat zegt wel iets. Covid-19 is nog lang niet weg maar de echte crisis lijkt voorbij. Geen reden om te stoppen met deze actie. Als de wachtlijst voldoende gegroeid is en de zomervakantie achter de rug start er een nieuwe cursus. Opgeven is gratis, deelname ook.

De online cursus zal in 9 wekelijkse colleges van elk twee uur op nog te bepalen weekdagen van 14u tot ca. 16u of van 20u tot 22u online te volgen zijn en behandelt alle hoofdstukken van het boek. Er is altijd ruimte voor vragen tijdens het college of daarna.

Wat nodig is aan apparatuur: Een PC of tablet met werkende audio en camera en Skype. Een smartphone is minder geschikt tenzij u hele goede ogen hebt.

De cursus is uitermate geschikt voor niet-beta’s.

Ben je serieus geïnteresseerd in een negendelige cursus Kwantumfysica en Bewustzijn:

Inschrijven? Stuur dan een e-mail naar: kwantumfysica en bewustzijn

met als onderwerp ‘Deelname Online Cursus Kwantumfysica en Bewustzijn’. Geef ook op welke middagen en/of avonden u de cursus kunt volgen.

Ik ben ook benieuwd

Tijd & Licht – voorjaarscursus 2020

Wat hebben tijd en licht met elkaar te maken? Iets van dat verband is al opgedoken in de relativiteitstheorie van Einstein. Maar ook de kwantumfysica blijkt bij nadere beschouwing een belangrijke rol bij deze fenomenen te spelen. Het lijkt de moeite waard om dat verder te onderzoeken. Dat ga ik doen in de cursus Tijd en Licht bij de Hovo Rotterdam op 6 februari in vijf middagen.

Niet alleen de fysica wordt onderzocht op haar ideeën over tijd en licht, en wat fysici daarover te zeggen hadden, ook andere grote denkers hebben er lang en diep over nagedacht. De filosofen vanaf Parmenides, via Augustinus en Kant tot Alfred North Whitehead komen aan bod.

Voor meer info kijkt u hier.