De twee-foton kwantumwisser – 2007

Er zijn redelijk recent nog uitstekende kwantumwisser experimenten uitgevoerd, zoals de Mach-Zehnder interferometer met koude heliumatomen en in 2007 een zeer geavanceerdere kwantumwisser van Giulino Scarcelli e.a. met ‘two-photon imaging’ uit 2007 die wat de experimentatoren en ook wat mij betreft volstrekt hebben bevestigd dat er niet gesproken mag worden van een foton dat een weg aflegt. Er is beslist alleen maar een niet-fysieke kwantumtoestandsgolf totdat de meting is uitgevoerd.

De experimentatoren maakten gebruik van het feit dat de toestandsgolf van de twee verstrengelde fotonen één enkele golf is waardoor de toestandsgolf van het idler foton als het ware de doorgang van het signaalfoton door de fysieke dubbele spleet weerspiegelt in een ‘ghost’ beeld ervan. Dat ‘ghost’ beeld kan dan gebruikt worden om te kijken bij de spleet zonder het signaalfoton te meten.

Ook hier wordt de informatie over de gekozen spleet uiteindelijk achter de spleet maar nog wel vóór detectie gewist door een halfdoorlatende spiegel die er voor zorgt dat een door het objectieve toeval bepaalde helft van de fotonen de informatie over hun weg door de dubbele spleet zullen moeten prijsgeven. Die 50-50 verdeling wordt verzorgd door de halfdoorlatende spiegel NPBS.

De toestandsgolf van de twee fotonen vormt een ‘ghost’ beeld van de spleet in de lens L. Dat beeld wordt dan weer afgebeeld door de lenzen LT en LR. De grootte van de openingen PT en PR bepalen of via de detector D2 gezien kan worden door welke ‘ghost’ spleet het idler foton ging.

Na de halfdoorlatende spiegel komt het idler foton dat de spleetinformatie van het signaal foton draagt op een van de twee receptoren PT of PR. De PT is vrijwel geheel afgedekt met nog maar een klein gaatje in het midden waardoor de spleetinformatie van de idler verloren gaat. De PR is haast niet afgedekt zodat de spleetinformatie niet verloren gaat. Via een glasvezelkabel wordt dan de gedetecteerde informatie doorgegeven aan D2 die het op zijn beurt weer doorgeeft aan de coïncidentieteller CC. Het wel of niet veroren gaan van de spleetinformatie wordt dus geregeld door de halfdoorlatende spiegel NBPS.

De opzet is zodanig dat het signaal foton de spleet al gepasseerd zou moeten zijn als het idler foton de halfdoorlatende spiegel NBPS bereikt. De ‘beslissing’ om de spleetinformatie te wissen wordt dus genomen nadat de spleet al is gepasseerd. Toch heeft die beslissing de uitwerking dat het signaal foton al voorafgaand aan die beslissing wel of niet in de spleet verschijnt. Dat wordt retrocausaliteit genoemd, een in de tijd terugwerkend effect.

De mijns inziens betere interpretatie is dat de uiteindelijke waarneming, het verwerken van de informatie, pas de historie creëert. Er was helemaal geen fysiek foton dat een weg aflegde.

Resultaat kwantumwisser 2007. Vierkante blokjes geven het patroon indien de informatie niet is gewist, de rondjes indien dat wel is gebeurd. Een duidelijk interferentiepatroon.

Wat ik daarom eigenlijk nog mis is een uitvoering van een dergelijk experiment waarbij nog duidelijker wordt dat het om informatie gaat. Als het namelijk alleeen om het onherroepelijk wissen van informatie gaat kan dat net zo goed achter de detectoren, elektronisch gestuurd middels een QNRG, gebeuren. Het effect zou identiek moeten zijn – de interferentie verschijnt. De opzet van een dergelijk experiment is zelfs optisch gezien een stuk eenvoudiger. Een beschrijving daarvan vindt u hier.