Errata Kwantumfysica, informatie en bewustzijn

Tja, er blijken toch altijd weer kleine foutjes op te duiken. Bij deze de errata bij de versie van het boek ‘Kwantumfysica, informatie en bewustzijn’ zoals uitgegeven voor maart 2019, vetgedrukt is de verbetering:

Blz. 20: .. dat daar echt geen genieën voor nodig waren ..

Blz. 29: … dat de aarde een bol is met een straal van bijna 6.400 km die …

Blz. 48: De vet weergeven golf respectievelijk lijn in figuur 12 geeft …

Blz. 54: De vraag wat er nu eigenlijk golft zou, wanneer men die ether kon aantonen met …

Blz. 63:  De waarde van h – de constante van Planck: 6,626 × 10−34 Joule per seconde – staat nu …

Blz. 73: Op grond daarvan concludeerde hij vervolgens dat het atoom uit na­genoeg lege ruimte bestond en dat de kern zeer klein en positief is.

Blz. 79: U kunt de baanenergieën zelf desgewenst narekenen met de golf­lengtes uit figuur 27. Gebruik daarbij een aangepaste versie van de formule van Planck: ΔE = (h.c)/ λ, met de Planck constante h = 6,626 × 10−34 J.s (Joule seconde), de lichtsnelheid c = 3 x 108 m/s en 1 nm = 10-9 m. (nm staat voor nanometer).

Blz. 83: Maar vergeet u die formule verder maar weer. Niet relevant voor het begrip van het onderwerp van dit boek, de kwantumfysica.

Blz. 126: Einstein stelde zich nu in gedachten twee identieke deeltjes A en B voor, aanvankelijk samen in rust, die op een gegeven moment (tijd­stip I) uit elkaar en ieder een andere kant opvliegen tot ze op grote af­stand van elkaar zijn. Zie figuur 41.

Blz. 138. In de berekening van het aantal universa dat zich elke seconde afsplitst vanuit een enkel universum zit een fout. Ik verwijs voor de juiste berekening naar een andere pagina op deze website onder de kop ‘Hoeveel multiversa hebben we nu, gerekend vanaf de Big Bang?‘ .

Blz. 217. Het citaat “De natuur gebruikt de inherente onzekerheid van de kwantummechanica …. kan de energie daar gebruikt worden” komt niet uit ‘Life on the Edge’ van Al Khalili en McFadden maar uit de kwantumfysica fotosynthese module op http://www.quantumuniverse.nl/lesmateriaal-quantumfysica.

Blz. 187:  U vraagt zich misschien langzamerhand af wat nu het uitgestelde keus aspect is van de kwantumwisser. Het antwoord is: het foton moet hier zelf  die keus maken, namelijk om de gekozen spleet wel of niet prijs te geven. Dat doet het door respectievelijk op de beamsplitters BSa of BSb te reflecteren danwel er doorheen te gaan nádat het originele foton al door de dubbelspleet is gegaan.

Blz. 231 : De fysicus Thomas Campbell …

Blz. 246: Dat is ook precies het beeld dat Thomas Campbell schetst in zijn boek ‘My Big TOE’.

Blz. 274 (C:: Golven, fasen en frequentie – laatste paragraaf): Bij loodrechte reflectie op een hard oppervlak ondervindt een golf, of dat nu licht is of geluid, een faseverschuiving van 180o. Bij re­flectie onder een hoek van 45o ondervindt een golf een faseverschui­ving van 90o.

Dit moet zijn: Bij reflectie op een oppervlak waarachter de golfsnelheid lager zou worden ondervindt een golf, of dat nu licht, water of geluid is, een faseverschuiving van 180o. Bij reflectie tegen een oppervlak waarachter de golfsnelheid groter zou worden treedt geen faseverschuiving op