Internet links bij het boek kwantumfysica, informatie en bewustzijn

In het boek ‘Kwantumfysica, informatie en bewustzijn‘ wordt regelmatig verwezen naar internet artikelen en video’s. Op deze pagina vindt u de klikbare links onder vermelding van de pagina waarop deze wordt vermeldt alsmede links naar voor het onderwerp relevante en interessante informatie. Soms betreft het een automatisch gedownload document en soms dient u zelf op een download knop te klikken. Als er daarop niets lijkt te gebeuren kijkt u dan wel even in uw download map.

Ik hou de actualiteit van de  links regelmatig bij maar mocht u op een gebroken verwijzing stuiten dan hoor ik dat graag van u. Stuur een email naar .

Paul J. van Leeuwen

Hoe dit boek ontstond

Inleiding

1. Paradoxen en ‘al weten hoe het zit’.

2. De ontdekking van het zonnestelsel

3. Het uurwerk universum en de ether

4. De ineenstorting van de klassieke fysica

5. Onzekerheid, de kwantumcollaps

6. Een woud van hypotheses

7 Uitgestelde keus experimenten

Na de publicatie van het boek ontdekte ik dat het kwantumwisser experiment dat ik in dit hoofdstuk uitvoerig analyseerde niet de conclusie rechtvaardigde dat het wissen van de gekozen spleet informatie het interferentiepatroon herstelde. Gelukkig is in 2007 een verbeterde en meer geavanceerde versie uitgevoerd waaruit die conclusie wel getrokken mag worden. Voor de beschrijving daarvan, klik hier voor de correcte kwantumwisser.

8 Informatie, communicatie, entropie

Op pagina 194 staat dat Clause Shannon informatie I definieerde als het het aantal mogelijke uitkomsten van een gebeurtenis. Dat is niet helemaal correct en – voor mensen die meer bekend zijn met informatietheorie – wat te simpel voorgesteld. Maar het is wel zo dat Shannons maat van informatie – de entropie H – daarop is gebaseerd, namelijk als een gewogen sommatie van alle mogelijke uitkomsten. Voor mensen die hiervan het naadje van de kous willen weten, hier kunt u de originele paper van Shannon als pdf downloaden.

9 Het dubieuze bestaan van het foton

10 Retrocausaliteit in de fysieke realiteit

11 Kwantumbiologie

12 Een mogelijk model.