Internet links

Het internet bevat talloze pagina’s over het onderwerp kwantumfysica en bewustzijn.

  1. Renowned quantum physicist, John Hagelin (PhD, Harvard), presents the thesis that consciousness is a unified field that contains nature’s programming code and transcending through meditation is a pathway to hack / access consciousness. Vanaf 07:30 spreekt John Hagelin.
  2. De presentatie van een Hovo cursus kwantummechanica door Professor Jo van den Brand bij de VU Amsterdam. Oplossingen van de Schrödingervergelijking – voor wiskundigen. De website van Jo van den Brand met alle links en downloads. (NB: Gaat niet over bewustzijn)
  3. De zwakke magnetische component van de lichtgolf – we hebben het even niet over fotonen dus – kan sinds zeer onlangs gemeten worden.
  4. Een proef die uitsluitsel moet gaan geven over welke van de vele kwantumhypothese overeind blijft. Lees Quanta Magazine.
  5. Een interessante link tussen kwantumcomputers, ruimte en tijd. Lees ‘How space and time could be a quantum error correction code’.
  6. Borne’s vermoeden dat de toestandsgolf inderdaad een waarschijnlijkheidsverdeling is wordt nu diepergaander onderzocht: Mysterious Quantum Rule Reconstructed From Scratch (Quanta Magazine)