Verdieping: Kwantumfysica, Informatie en Bewustzijn

Een vervolg op Kwantumfysica voor Niet-Fysici

Op het eind van de cursus Kwantumfysica voor Niet-Fysici moet het duidelijk geworden zijn dat de rol van de waarnemer bij datgene wat waargenomen wordt niet meer lijkt op wat voorheen gold. In de klassieke fysica was de rol van de waarnemer die van een toeschouwer die zelf niet deelnam aan het gebeuren. Het lijkt er nu echter meer op dat de waarnemer het waargenomene creëert. Dat lijkt wel een zorgvuldig bewaard en verzwegen geheim onder kwantumfysici. Het doet ook teveel denken aan magie. Vandaar dat van die kant wordt geschermd met de term indianenverhalen.

De cursus Kwantumfysica voor Niet-Fysici besloeg de hoofdstukken 1 t/m 7 in het boek Kwantumfysica, Informatie en Bewustzijn. De vervolgcursus, deze dus, pakt de draad weer op bij hoofdstuk 7 en beslaat de rest van de hoofdstukken in het boek.

In dit vervolg doen we op dag 1 een korte snelle opfrisser en dan gaan we nog een keer in op de betekenis van de zogenaamde uitgestelde keus experimenten om het foton nu eens echt goed aan de tand te voelen.

Op dag 2 gaan we in op een recente loot aan de wetenschap, kwantumbiologie. Wat voor kwantumprocessen spelen zich allemaal af in levende natuur? Die ontdekkingen blijken een aantal nog steeds populaire interpretaties van de kwantumfysica behoorlijk onderuit te halen.

Op de laatste dag kijken we naar de rol van informatie en wat informatie eigenlijk is. Tenslotte zetten we een aantal interpretaties over de werkelijkheid en de rol van de geest daarin op een rij om te zien welke de vragen het beste oplost die de kwantumfysica ons stelt en of die interpretaties ook wetenschappelijk toetsbaar zijn. Als toetje dan nog even de kwantumcomputer en wat daar de problemen van zijn.

Waar, wanneer?

Deze cursus wordt aangeboden door Hovo Rotterdam op donderdag 26 november, 3 en 10 december 2020.