Wordt de kwantumfysica misbruikt?

Veel wetenschappers vinden dat de kwantumfysica misbruikt wordt door, onder andere, parapsychologen. Er worden volgens hen onterecht conclusies uit de bevindingen van de kwantumfysica getrokken die verschijnselen als NDE’s, telepathie, communicatie met overledenen, helderziendheid, voorvoelen van toekomstige gebeurtenissen zouden verklaren of op zijn minst aannemelijk maken. Twee gepensioneerde natuurkundigen Jack A. Mroczkowski en Alexis P. Malozemoff publiceerden in de Journal of Near-Death Studies een artikel waarin ze in negen punten uiteenzetten dat dit grotendeels onterecht zou zijn. Bernardo Kastrup heeft daarop in een volgend nummer puntsgewijs gereageerd. Dat artikel van Kastrup is hier te lezen. Het kan ook gedownload worden.

Dat artikel van Kastrup is best pittig lezen. Prettig is dat Jim van der Heijden dat artikel van Kastrup heeft gebruikt om zijn eigen verdediging van het gebruik van de kwantumfysica in genoemde verschijnselen te verdedigen. Alleszins goed leesbaar. Hier te lezen.